Kotisivuista ja sosiaalisesta mediasta


Näin sosiaalisen median aikakaudella monen yrityksen ja yhdistyksen kotisivut ovat jääneet paitsioon. Facebookin ja muiden palvelujen helppous, nopeus, vuorovaikutteisuus yhdistettynä mahdollisuuteen tavoittaa suuria määriä ihmisiä ovat tämän ilmiön pääsyitä. Omat kotisivut nähdään vanhentuneina sekä ulkoasultaan että toiminnallisuudeltaan. Lisäksi valitettavan usein omien sivujen sisältöä ja päivitystiheyttä saattaa rajoittaa se yksinkertainen seikka, että niitä ei ole mahdollista itse päivittää, vaan päivitykset hoidetaan esimerkiksi sähköpostipyynnöin varsinaisen päivittäjän ollessa organisaation ulkopuolinen taho. Useimmissa tapauksissa tämä tarkoittaa kotisivut tehnyttä henkilöä tai yritystä.

Edellisessä blogikirjoituksessa käsiteltiin Eurostatin tutkimusta, jonka mukaan 94%:lla suomalaisista, yli 10 henkeä työllistävistä, yrityksistä on kotisivut käytössään. Jos ajattelemme tulevaisuuden skenaariota, jossa kotisivut omaavien yritysten suhteellinen osuus pienenisi, löytyisi suurin potentiaali varmasti Eurostatin tutkimusjoukon ulkopuolelta eli alle 10 henkeä työllistävistä yrityksistä. Oli organisaatio sitten pieni tai suuri, tärkeintä on kuitenkin tiedostaa, että kotisivujen päivittäminen ja sosiaalisen median täysipainoinen hyödyntäminen eivät ole toisiaan poissulkevia valintoja.

Kotisivut kannattaakin asemoida tietynlaiseksi keskukseksi tai ”hubiksi”, josta löytyvät kaikki tai ainakin lähes kaikki yrityksen verkkoon tuottama sisältö. Kotisivut ovat usein ainoa paikka verkossa, jonka sisältö on täysin organisaation omassa hallinnassa. Jo tämän tärkeän seikan vuoksi ne kannattaa pitää nykyaikaa ja organisaation omia tarpeita vastaavina.

Miten omien kotisivujen ja sosiaalisen median alustojen välistä vuorovaikutusta voisi sitten lisätä? Tutuimpia esimerkkejä tästä ovat varmasti nykyään useilta sivustoilta löytyvät ”Tykkää”- ja ”Jaa”-napit. Toteutusmahdollisuuksia on monia, mutta ne voidaan jakaa esimerkiksi seuraavasti:

  1. Organisaation tuottaman sisällön jakaminen omilta sivuilta sosiaaliseen mediaan sekä omasta että sivuilla kävijöiden toimesta
  2. Organisaation sekä sidosryhmien tuottaman sosiaalisen median sisällön tuominen omille sivuille
  3. Muut toiminnot, esim. asiakkaan kirjautuminen yrityksen palveluihin sosiaalisen median profiililla ja tavoitteiden asettaminen ja seuranta sosiaalisista medioista tulleelle liikenteelle (Google Analytics)

Käytännössä yleisimpiä tapoja jo mainittujen ”Tykkää”-nappien lisäksi on lisätä linkki kotisivuilta esimerkiksi Facebook-sivuille tai YouTube-videoon. Useimmat sosiaaliset mediat kuitenkin mahdollistavat myös palvelussa julkaistun sisällön upottamisen muualle verkkoon, kuten omille kotisivuillesi. Lopuksi muutama esimerkki some-julkaisuista upotettuna ulkopuoliselle sivustolle.

Facebookin Like Box

 

Facebookin Follow Button

 

Facebook-postaus upotettuna

 

Tviitti uptotettuna


 

Seuraa Twitterissä


 

Instagram-kuva upotettuna


 

YouTube-video upotettuna