Suomalaisyrityksillä suhteellisesti eniten kotisivuja EU-maista


Eurostat, Euroopan unionin virallinen tilastonikkari, on kartoittanut EU-maiden yritysten tilannetta kotisivujen ja sosiaalisen median käytön suhteen. Selvityksestä käy ilmi, että yrityksistä 73%:lla on kotisivut käytössään. Verrattuna vuoden 2010 selvitykseen kasvua on tapahtunut 6 prosenttiyksikköä. Selvitykseen on otettu mukaan yrityksiä, jotka työllistävät 10 henkeä tai enemmän, joten mikroyritysten mahdollisesti eroavat luvut jäävät tämän selvityksen ulkopuolelle.

Pohjoismaat olivat kotisivujen osalta kärkipäässä. Suomessa kotisivut löytyvät 94%:lta yrityksistä, Tanskassa 92%:lta ja Ruotsissa 89%:lta.

Virossa ollaan EU:n keskiarvon tietämillä 76%:ssa. Sosiaalisen median käytössä suomalaisyritykset (37%) sijoittuivat EU:n keskiarvon (30%) yläpuolelle, mutta ruotsalaisyrityksiin (45%) jäi kuitenkin jonkin verran kirittävää. Sosiaalisen median kärjessä olivat maltalaiset yritykset. Tämä johtuu varmasti ainakin osin Maltan lainsäädännöllisistä ja verotuksellisista seikoista, minkä vuoksi se on suosittu rekisteröintimaa yrityksille.

 

Yritykset yli 10 henkeä, kotisivut käytössä, suhteellinen osuus maittain (Eurostat)

Belgia 78%
Bulgaria 47%
Tshekin tasavalta 80%
Tanska 92%
Saksa 84%
Viro 76%
Irlanti 75%
Kreikka 61%
Espanja 68%
Ranska 65%
Kroatia 68%
Italia 67%
Kypros 66%
Latvia 56%
Liettua 75%
Luxemburg 79%
Unkari 61%
Malta 78%
Hollanti 84%
Itävalta 86%
Puola 66%
Portugali 59%
Romania 42%
Slovenia 80%
Slovakia 80%
Suomi 94%
Ruotsi 89%
Yhdistynyt kuningaskunta 82%
Islanti 83%
Norja 79%
Makedonia 54%