Päivittäiset arkistot: 17.12.2013


Suomalaisyrityksillä suhteellisesti eniten kotisivuja EU-maista

Eurostat, Euroopan unionin virallinen tilastonikkari, on kartoittanut EU-maiden yritysten tilannetta kotisivujen ja sosiaalisen median käytön suhteen. Selvityksestä käy ilmi, että yrityksistä 73%:lla on kotisivut käytössään. Verrattuna vuoden 2010 selvitykseen kasvua on tapahtunut 6 prosenttiyksikköä. Selvitykseen on otettu mukaan yrityksiä, jotka työllistävät 10 henkeä tai enemmän, joten mikroyritysten mahdollisesti eroavat luvut […]

Eurostat